Door Bert Holman op 20 november 2013

Beesel drempelvrij, gewoon anders.

De doorgaande wegen mogen wat de PvdA betreft best drempel-vrij worden met behulp van andere verkeer-remmende maatregelen. Sterker nog, van ons mogen de drempels in de Heerstraat en Kesselseweg acuut geruimd worden…

Bovenstaande tekst stond te lezen in het tweede gedeelte van de Algemene Beschouwingen. Hieronder volgt de complete tekst:

 

Allereerst namens de fractie van de PvdA een woord van waardering over de professionele en waardige wijze waarop alle betrokkenen in de gemeente zijn omgegaan met de dramatische gebeurtenissen van de afgelopen tijd.

 

Algemene beschouwingen begroting 2014 in tweede termijn

In eerste termijn hebben wij aangegeven dat er een gezonde ruimte in de begroting zit. Dit is niet tegengesproken door de portefeuillehouder, dus is er ruimte om ook te blijven investeren in duurzaamheid Wij doen een oproep aan het college om de ingeslagen weg te vervolgen, en voortrekker te zijn in de regio op het gebied van duurzaamheid.

 

 

Keuzes in de begroting 2014:

Wij willen graag terugkomen op een aantal punten naar aanleiding van de eerste termijn.. Vorig jaar vroegen wij ons af of we moesten doorgaan met de garantstelling voor Olympia’s ronde?Het antwoord van de portefeuillehouder is helder, wij hebben ons gecommitteerd voor drie jaar, dus we kunnen er nu niet van af. De afrekening is voorzien bij de jaarrekening 2013, maar die krijgen wij pas ergens in april 2014… wij vragen om de afrekening zodra die bij het college bekend is, direct door te leiden naar de raad, en niet te wachten op de jaarrekening. Blijft staan dat wij het uitermate betreuren dat een afrekening zo lang moet duren, en dat het niet mogelijk is elk jaar inzicht te geven aan de raad!.

Wat ons betreft is na de drie-jaars periode het tijd voor een ander evenement.

 

toeristenbelasting: de overige fracties, proeven wij ,zijn geen voorstander van het verhogen naar €1,20 in 2015 conform de vastgestelde lijn uit 2012 ; maar dan blijft wel het punt staan dat wij graag meer geïnvesteerd zouden willen zien in de toeristische aantrekkelijkheid van Beesel. Wat gaat het college hieraan doen, iets of niets??

 

beschikbaarheid van de reserve doorontwikkeling collectieve voorzieningen.

 

De portefeuillehouder geeft aan dat er momenteel geen totaal projectplan is en ook niet kan zijn. Dit snappen en respecteren wij , en wij willen ook van geen kant uitdragen dat wij tegen zo’n bedrag voor collectieve voorzieningen te ontwikkelen zijn. Dat is niet zo,en daar gaat het niet om. Als je geen concreet plan hebt , kun je op ‘t moment dat dat nodig is gewoon putten uit algemene reserves, of investeringsreserve. Daar hoef je geen apart potje voor te gaan creëren, dat vertroebelt het inzicht alleen maar. Wat doe je als ‘t potje te groot of te klein is…?nogmaals, dit vinden wij nu echt een PM post..

Beheer en onderhoud sportaccommodaties

 

Wij begrijpen het antwoord van de portefeuillehouder dat het toezicht op Optisport uit handen is gegeven namens de gemeente aan de stichting SSB. Hem hebben geen klachten bereikt, niet van de stichting en ook niet van de verenigingen.

Het zij zo. Hier dreigt welles niettes..en dat willen wij niet

Bij deze doen wij nadrukkelijk de oproep naar de stichting SSB, en met name ook naar de aangesloten verenigingen om klachten goed door te leiden. Alleen dan, door formeel klagen kun je misschien een verbetering bereiken. Jammer, maar het is niet anders….Wij blijven het proces volgen.

 

RTV Beesel

 

Nogmaals, er is veel over gezegd. Voor de duidelijkheid : wij willen de stekker er niet uittrekken, wij willen dat er een broodnodige kwaliteitsslag komt, waarbij de afhankelijkheid van gemeentelijke subsidie afneemt. Niet het beeld op zwart, maar meer actuele beelden! Niet alleen maar kabelkrant , maar een omroep die ook regelmatig op vaste tijden iets uitzendt…

Wij doen derhalve nu in de eerste plaats een oproep aan RTV Beesel om actief de samenwerking in de regio op te zoeken .Vermeldenswaard is hierbij: Binnen de Olon (de koepel van lokale omroepen in Nederland) waait sinds enkele jaren een nieuwe wind. Onder invloed van de politiek (Staatssecretaris Dekker) is de Olon bezig om heel duidelijk te bepalen wat een lokale publieke media-instelling zou moeten brengen. Bijvoorbeeld dagelijks nieuws op TV etc etc. De verwachting is dat er op termijn in NL tussen de 50 en 100 goede lokale omroepen overblijven.

In de tweede plaats constateren wij dat  op  zondagnacht vlak voor de geplande algemene beschouwingen nog een ondernemingsplan op de proppen kwam. Dit was wederom beslist geen businessplan, hooguit een stuk marketingstrategie. Hierin werd door RTV aangegeven dat er volgend jaar een €60.000 uit de markt gehaald kan worden die men in wil zetten voor kwaliteit en salaris van de stations manager. En als een duveltje uit een doosje kwam de gevraagde begroting 2014 zaterdag per mail binnen. Zonder begeleidend schrijven, zonder tekst..

Op zich kan dit echt niet, dit is uitermate onprofessioneel, en op zo’n manier maakt RTV niet alleen zich zelf, maar ook de raad belachelijk.

Wij zijn echter wel flexibel,  en willen een krachtig signaal afgeven zonder de stekker er uit te trekken!

De stekker er uit is voor de burgers en met name voor ouderen een slechte zaak!

Hiervoor hebben wij het volgende amendement op de begroting opgesteld:

……

Onze overige opmerkingen en aanbevelingen

 

Het Burgerbos

 

Dit lijkt ook wel een duveltje uit een doosje!

De portefeuillehouder voert tijdens de algemene beschouwingen een burger ten tonele die een stuk grond wil schenken. Wat een prachtig initiatief. Wij hopen wel dat de twee wethouders nu snel met ons om de tafel gaan, wij hebben sinds september niets gehoord van het college.

Een motie is met de toezeggingen van de wethouder overbodig geworden.

Nog wel een aardige kanttekening : in vragen van de andere fracties over groen in molenveld zuid geeft de wethouder aan dat van het plangebied van 9 hectare 1,2 hectare een groene bestemming heeft. Wij vinden het een uitstekend idee als de helft daarvan zeg een halve hectare ook gebruikt wordt als burgerbos en mijmerplek. Durf ook hier los te laten..

 

Nogmaals : “waar een wil is, komt er een bos….”

 

 

Overige punten naar aanleiding van vragen andere fracties:

De grauwe Beer: de portefeuillehouder stelt in het verslag van de reactie: Zoals al vaker aangegeven, zullen wij ons sterk maken om de kosten die nog voor rekening van de gemeente komen (€ 123.000) te claimen binnen een van de voorgenoemde oplossingen.

Mondeling gaf hij in eerste termijn nog aan dat het voor 95% zeker was dat dit ook gaat lukken, en het feitelijk dus praktisch niets gaat kosten…dit staat niet in het verslag, was dit een onvoorzichtige uitspraak???

Drempels wij steunen de uitgangspunten van de VVD: de doorgaande wegen mogen wat de PvdA betreft best drempel vrij worden met behulp van andere verkeer remmende maatregelen. Sterker nog, van ons mogen de drempels in de Heerstraat en Kesselseweg acuut geruimd worden…

.Beesel drempelvrij, gewoon anders.

Participatie

Naar aanleiding van de drempels opende de wethouder een enigszins vreemde participatiediscussie waar de strekking van was: als burgers in een wijk iets willen moeten wij alleen maar luisteren, de raad moet dat dan maar volgen.

Dit is een rare en ook principieel onjuiste stelling. Burgers horen, moet niet leiden tot per onderwerp burgerbeslissingen. Afwegingen met andere belangen worden in de raad gemaakt, daar zijn wij voor afgevaardigd en gekozen.

Oftewel: loslaten is prima, maar blindelings aan je lot overlaten is gewoon principieel fout. Het college en wij moeten wel onze verantwoordelijk blijven nemen.

 

 

 

 

7 november  2013      PvdA fractie gemeente Beesel:

 

 

 

Bert Holman

Gemmie Derksen

 

Fractieondersteuners:

Annie van der Velden

Michele Urru

Marianne Crins

 

Bert Holman

Bert Holman

Bussereindseweg 18, 5954 CH Beesel Tel: 077-4748172   06-53757133 Beroep ouders: vader: chef confectiebedrijf, moeder: verkoopster Wordt blij van: elke dag opnieuw de prachtige natuur om mij heen in Beesel In de politiek door: ik wil graag het sociaal bewustzijn van de PvdA ook in de plaatselijke politiek uitdragen Morgen invoeren: de nieuwe taken voor de

Meer over Bert Holman