Door Annie van der Velden op 18 maart 2014

“Beeseldroom”, betere en betaalbare zorg dichterbij mensen

In Venlo timmert PvdA-wethouder Ramon Testroote al ruim drie jaar succesvol aan de weg om de zorg dichtbij mensen, in hun eigen vertrouwde buurt te organiseren. Dit project heet “Venlodroom”.

De PvdA Beesel-Reuver is groot voorstander van dit project en zou dit ook graag willen vertalen naar onze eigen gemeente Beesel. Wat onze grote broer Venlo kan, zou toch eigenlijk ook in een sociaal dorp als Beesel moeten kunnen: “Beeseldroom”. De schaal is kleiner en de lijnen zijn korter.

In Venlo heeft men een kostenbesparing van één/derde op de totale kosten gerealiseerd door de marktwerking  en de bureaucratie uit de zorg te halen en de wijkverpleegkundige in ere te herstellen. Dit heeft zelfs het landelijke nieuws gehaald.

Deze slimme en sociale aanpak willen wij natuurlijk ook voor de gemeente Beesel. Wij hoeven zelf niet het wiel uit te vinden als er al een zeer goed plan ligt.

Het succes van dit project is te danken aan het feit dat er geen indicatie wordt afgegeven vanuit een kantoor, maar door de specifieke zorgprofessional op de werkvloer. Denk hierbij met name aan de wijkverpleegkundigen, de huisartsenpraktijk, de woningstichting, het werkplein etcetera. Allemaal professionals die ook daadwerkelijk professional van de werkvloer blijven door hen voor het overgrote deel datgene te laten doen waar ze goed in zijn, zoals: zorg, welzijn en andere ondersteuning vlakbij in de buurt. Deze professionals worden maximaal één dag per week ingezet voor de zogenaamde keukentafelgesprekken.

Door zorg te verbinden met welzijn, leefbaarheid en inkomensoplossingen, blijkt het antwoord op de hulpvraag vaak dichterbij te liggen dan wat men eerder dacht. Deze oplossingen zijn op maat gesneden (geen standaardproduct) en vaak veel goedkoper.

De PvdA Beesel-Reuver wil heel graag dit Venlose voorbeeld volgen, zodat ook in Beesel de zorg beter en betaalbaarder wordt, maar vooral weer dichtbij mensen komt. Terug naar de menselijke maat, dat is waar wij ons de komende jaren sterk voor willen maken!

Annie van der Velden

Annie van der Velden

Prins Bernhardlaan 28, 5953 EB Reuver Tel: 077-4745947 Beroep ouders: schoenmaker/productiemedewerker, kindermeisje/kamermeisje en huisvrouw Wordt blij van: iets betekenen voor de medemens, de natuur, onze huisdieren, kunst en cultuur In de politiek door: “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” (Dalai Lama) Morgen invoeren: educatief en

Meer over Annie van der Velden