Blij in Beesel?

10 januari 2018

Op de voorpagina van weekkrant VIAbeesel van 3 januari 2018 zag ik een foto van een stralend college van Burgemeester en Wethouders met als onderschrift dat de inwoners van Beesel, Reuver en Offenbeek Blij zijn in Beesel getuige de 7,3 die ze de gemeente gaven in de burgerpeiling van 2016.

Het college spreekt vervolgens  de hoop uit dat ook 2018 een jaar wordt om blij van te worden. Dit klinkt zeer positief en dat willen we natuurlijk allemaal.

Toch moet ik helaas ook enkele kritische kanttekeningen plaatsen bij het jaar 2017: 

·        In de decembermaand van het afgelopen jaar  ging wederom de actie “L1 Samen voor de Voedselbank” van start en natuurlijk deed ook onze eigen gemeente hieraan mee.  Medewerkers van de gemeente Beesel konden lang houdbare producten doneren en er was een speciale hoek in de hal van het gemeentehuis vrijgemaakt waar ondernemers en inwoners hun donatie konden doen. Dit alles is zeer lovenswaardig, maar met een enkele donatie in de decembermaand worden de mensen die een beroep moeten doen op de voedselbank natuurlijk niet structureel geholpen.

In de tweede bestuursrapportage 2017 die op 18 december 2017 aan de Raad werd gepresen-teerd, las ik onder programma 2.2. dat de gemeente een incidenteel voordeel had van vijftig duizend euro (€ 50.000,00) met betrekking tot de bijzondere bijstand. Met andere woorden: er was € 50.000,00 bespaard op de uitgaven voor bijzondere bijstand.  Hoe verhoudt zich dat met de eerdergenoemde actie? Ook in de gemeente Beesel zijn spijtig genoeg sommige mensen aangewezen op de voedselbank.  Lang niet altijd is hier sprake van eigen schuld, dikke bult. Hebben deze mensen  geen recht op bijzondere bijstand? Waarom is het bedrag niet uitgekeerd aan diegenen die een steuntje in de rug konden gebruiken? Hier kun je vraagtekens bij zetten. 

·        WoonGoed 2-Duizend slaagde er in 2017 ook in om niet alleen service te bieden aan haar huurders, maar mensen letterlijk in de kou te laten staan.

Stelt u zich eens voor dat het buiten  behoorlijk koud is, ’s nachts zelfs al vriest,  de verwarming doet het niet en je hebt geen warm water in huis.  Je neemt dan uiteraard eerst contact op (soms met  hulp van je buren) met je verhuurder om hiervan melding te maken.  Als dan blijkt dat je contact op moet nemen met de storingsdienst van Volta Limburg geef je hieraan natuurlijk gehoor. Niets aan de hand zult u zeggen, maar als je daarna 3 tot 4 dagen zonder warm water en verwarming zit, wordt dit toch een ander verhaal. Dit overkwam enkele gezinnen met een andere tongval dan de onze. Was hier sprake geweest van 1 gezin, dan konden we spreken van een incident. Maar ook hier mag je gerust vraagtekens bij zetten.

In de afgelopen decembermaand liet WoonGoed 2-Duizend zich van haar beste kant zien.

Werden de huurders voorheen (tot 2016) nog getrakteerd op een kerststol en kalender als bedankje –  in december 2016 verdween de kerststol -, in 2017 werd het nog  bonter want de huurders ontvingen nu slechts een povere kerstkaart.

Ik word weer Blij in Beesel als er iets meer sprake is van humaniteit!

Annie van der Velden