Door Annie van der Velden op 10 maart 2014

Dierenwelzijn, ook belangrijk in de gemeente Beesel

De gemeente Beesel wordt niet alleen bewoond door mensen. Zo leven er ook bijvoorbeeld veel kippen, koeien, varkens, geiten, katten, honden en dieren in de vrije natuur. Omdat deze “inwoners” niet voor hun eigen belangen kunnen opkomen is een goed gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid van groot belang.

Mijn hele leven lang heb ik al huisdieren en kennelijk is het in mijn tuin ook goed toeven voor dieren/vogels uit de vrije natuur, want er wordt zelfs voor nageslacht gezorgd.

In mijn kinderjaren verbleef ik vaak op de boerderij van mijn peetoom, want daar was het heerlijk toeven tussen al die boerderijdieren.

Wist u dat de gemeente wettelijk verplicht is om zwervend aangetroffen dieren op te vangen en twee weken ten behoeve van een eventuele eigenaar te verzorgen? De gemeente maakt hierover afspraken met professionele organisaties zoals bijvoorbeeld de dierenambulance en dierenopvangcentra. Die krijgen daarvoor voldoende kostendekkende steun om de wettelijke verplichting van de gemeente op een adequate manier uit te voeren. Het door de Dierenbescherming ontwikkelde “Basisarrangement” is hierbij leidend. Ook aan de opvang van gewonde en zieke dieren draagt de gemeente financieel bij.

Het chippen van honden is in 2013 reeds bij wet verplicht gesteld. Gechipte dieren kunnen sneller herenigd worden met hun eigenaar en hiermee voorkom je dat de gemeente onnodig geconfronteerd wordt met extra kosten. Het verplicht chippen van katten zou dus eigenlijk een logische vervolgstap moeten zijn.

De gemeente Beesel is al op de goede weg wat betreft haar hondenbeleid. Opruimen wordt gestimuleerd, onder andere door middel van voorlichting, het plaatsen van automaten met hondenpoepzakjes en meer afvalbakken. Er zijn voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen.

Maar het kan natuurlijk altijd nog beter. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het stimuleren van de biologische veehouderij. De gemeente ondersteunt boeren die zo diervriendelijk mogelijk werken op diverse terreinen en neemt belemmeringen bij omschakeling naar een diervriendelijker veehouderij weg.
  • De gemeente stimuleert de diervriendelijke veehouderij door zelf het goede voorbeeld te geven. Haar eigen catering serveert uitsluitend scharrel en/of biologische gerechten, welke voldoen aan de criteria van het Beter Leven kenmerk.
  • Het beheer en het aanpassen van openbaar groen wordt afgestemd op natuurontwikkeling en op de bescherming van de individuele dieren en hun leefgebieden.

Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van bomen of het uitbaggeren van sloten,vinden niet plaats in het voorjaar en gedurende het broedseizoen; (1 maart -1 juli).

  • Dieren zoeken vaak beschutting in het groen; door minder frequent te maaien, worden kosten bespaard en wordt dierenwelzijn bevorderd.
  • Schade door wild wordt in principe op diervriendelijke wijze tegengegaan. De gemeente onderzoekt eerst alle alternatieve oplossingen, alvorens tot het vangen en/of doden van dieren over te gaan.
  • Bij kinderboerderijen dient de nadruk te liggen op hun educatieve taak.

De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van dieren binnen haar grenzen. Daarom is het dus uiterst zinvol dat zij een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid formuleert. Als men de aandacht voor de belangen van dieren in de gemeente Beesel wil waarborgen is een portefeuille dierenwelzijn een stap in de goede richting. De PvdA Beesel-Reuver wil zich samen met de Dierenbescherming hiervoor sterk maken.

Annie van der Velden

Annie van der Velden

Prins Bernhardlaan 28, 5953 EB Reuver Tel: 077-4745947 Beroep ouders: schoenmaker/productiemedewerker, kindermeisje/kamermeisje en huisvrouw Wordt blij van: iets betekenen voor de medemens, de natuur, onze huisdieren, kunst en cultuur In de politiek door: “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” (Dalai Lama) Morgen invoeren: educatief en

Meer over Annie van der Velden