Door Gemmie Derksen op 17 juni 2013

Flexdrempels zorgen voor overlast

Diverse bewoners van Heerstraat en Kesselseweg klagen over de overlast die worden veroorzaakt door het verkeer dat over de flexdrempels rijdt. Reden voor vragen aan het college:

Vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders ex artikel 44 conform het Reglement van Orde met betrekking overlast als gevolg van de flexdrempels op de Heerstraat en Kesselseweg.

 Graag beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering.

De PvdA is op de hoogte van meldingen overlast van veel bewoners van de Heerstraat en de Kesselseweg. De meldingen overlast hebben vooral betrekking op het geluid en de trillingen die omwonenden in huis ervaren, als vrachtwagens, tractoren, bestelbussen, lijnbussen e.d. over de flexdrempel gaan.

Sinds de plaatsing van de flexdrempels is naar onze informatie de overlast voor de omwonenden toegenomen.

Zowel bewoners van de Heerstraat als bewoners van de Kesselseweg hebben meldingen ingediend bij de gemeente.

Vragen:

  • Zijn meldingen van overlast bekend bij het college?

Bewoners doen de meldingen telefonisch dan wel schriftelijk.

  • Is het college ook van mening dat burgers binnen twee weken een reactie moeten krijgen op hun meldingen, vragen?

Wethouder Vroomen heeft via mail aangegeven, dat hij de correspondentie met enkele bewoners beëindigt.

  • Is de beëindiging van de correspondentie met iedereen van de Heerstraat/ Kesselseweg die een melding, klacht of vraag heeft of alleen met enkele bewoners?
  • En kan een wethouder eenzijdig de communicatie met bewoners beëindigen?
  • Zo ja op grond waarvan kan een wethouder dit dan doen?

De evaluatie vindt plaats een jaar na aanleg.

Steeds is gesproken dat bij de evaluatie het gaat om effecten van de herinrichting.

Toch worden geluid en trillingen niet meegenomen volgens wethouder Vroomen.

Als een van de meest opvallende effecten voor de aanwonenden geluidshinder en dus vermindering van woongenot is, hoort dat toch ook meegenomen te worden in de evaluatie.

Anders wordt, volgens de PvdA, het een evaluatie zonder enige waarde en niet representatief voor het probleem.

Graag de toezegging van de wethouder dat het geluid en trillingen in de aanliggende huizen wordt meegenomen in de evaluatie.
Gemmie Derksen

Fractievoorzitter PvdA

Gemmie Derksen

Gemmie Derksen

Hoendercamp 38, 3953 DC Reuver Tel: 077-4744538   06-19491907   Beroep ouders: Mijn vader was vroeger kleermaker in Reuver. Mijn moeder was heel veelzijdig maar o.a. ook bejaardenverzorgster Wordt blij van: Kinderen die nog onbevangen  de wereld inkijken. In de politiek door: De overtuiging dat als je iets wilt veranderen je mee moet gaan praten en

Meer over Gemmie Derksen