Door Annie van der Velden op 18 maart 2015

Huurders in gem. Beesel straks de pineut?

De laatste tijd  bereiken mij steeds meer geluiden van ongeruste huurders (met name ouderen) die zich grote zorgen maken over een eventuele huurstijging in de maand juli 2015.

Volgens het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) is het vermogen van woningcorporaties in de periode eind 2012 tot eind 2013 met maar liefst 9,5 miljard euro gegroeid. De toename van het vermogen was met name te wijten aan de doorgevoerde huurverhogingen en de beperkte uitgaven voor onderhoud. Men mag toch aannemen dat het vermogen van onze eigen woningcorporatie WoonGoed 2-Duizend in deze periode ook is toegenomen en dat zij beschikken over een buffer.

Ongeruste huurders (met name ouderen) maken zich grote zorgen over een eventuele huurstijging in de maand juli 2015.

WoonGoed 2-Duizend heeft in onze gemeente in de eerste maanden van het jaar enkele raamrenovaties doorgevoerd bij woningen uit begin jaren ‘50/60. De winterschilder is straks overbodig, het gaat immers om kunststofkozijnen. Prima voor de huurder en prima voor de verhuurder zou je zeggen. Veel huurders van deze woningen die soms veertig jaar of langer huurder zijn, maken zich juist nu ernstige zorgen over het financiële plaatje. Wat wordt de hoogte van de huur straks in juli van dit jaar? Gaat WoonGoed 2-Duizend weer de maximale toegestane huurverhoging doorvoeren? Straks gebruiken ze natuurlijk niet zoals vorig jaar de verhuurdersheffing als argument, maar het gepleegde onderhoud aan de woningen.

De PvdA Beesel-Reuver vindt dat huurders moeten profiteren van de verbeterde financiële situatie van woningcorporaties, dus ook van die van WoonGoed 2-Duizend.

Zeker voor huurders met een laag inkomen zou het WoonGoed 2-Duizend sieren als zij haar sociale gezicht liet zien.

De aanpassingen in deze woningen waren noodzakelijk en hebben jaren op zich laten wachten. De houten kozijnen dateerden veelal uit de beginjaren van deze woningen en verkeerden vaak in zeer slechte staat.

Het mag niet zo zijn dat huurders financieel de dupe worden door de inhaalslag van dit “achterstallig” onderhoud en voor de kosten moeten opdraaien. Er zijn nu al huishoudens die bezuinigen op noodzakelijke uitgaven om de maandelijkse huur te kunnen betalen.

Ook in de gemeente Beesel is helaas sprake van “verborgen armoede”. Dit wil toch niemand.

De PvdA Beesel-Reuver zal de ontwikkeling van de huurprijzen van onze sociale huurwoningen blijven volgen en WoonGoed 2-Duizend wijzen op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Annie van der Velden

Annie van der Velden

Prins Bernhardlaan 28, 5953 EB Reuver Tel: 077-4745947 Beroep ouders: schoenmaker/productiemedewerker, kindermeisje/kamermeisje en huisvrouw Wordt blij van: iets betekenen voor de medemens, de natuur, onze huisdieren, kunst en cultuur In de politiek door: “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” (Dalai Lama) Morgen invoeren: educatief en

Meer over Annie van der Velden