Door Annie van der Velden op 22 mei 2014

Inkomensafhankelijke huurverhoging….. sociaal?

IS DE INKOMENSAFHANKELIJKE HUURVERHOGING  VOOR SOCIALE HUURWONINGEN SOCIAAL?

Per 1 juli 2014 wordt door diverse woningcoöperaties/woningstichtingen in Limburg de inkomensafhankelijke huurverhoging doorgevoerd. Het principe “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” wordt hiermee realiteit. In principe is hier ook niets mis mee. Men hoopt hiermee op termijn het  zogenaamde “scheefwonen” tegen te gaan. Echter lang niet iedereen is een scheefwoner. Ik ben dan ook zeer geschrokken van het huidige beleid van WoonGoed 2-Duizend, die haar huurders de maximale wettelijk toegestane huurverhoging oplegt. Voor huishoudens met een inkomen tot € 34.085,00 betekent dit 1,5% boven het inflatiecijfer van 2,5%, dus een huurverhoging van 4%. Voor huurders met een hoger inkomen is een extra huurverhoging toegestaan die kan oplopen tot 6,5%.

Als PvdA Beesel-Reuver maken wij ons op dit moment ernstige zorgen om de groep huurders die op het sociaal minimum zit of net daarboven. Denk aan bijstandsgerechtigden, chronisch zieken en mensen met uitsluitend AOW. Wij zijn ons terdege bewust van de groeiende spanning op betaalbaarheid voor deze groep huurders, mede gelet op de stijgende zorgkosten en energielasten. Vaak wonen deze huurders in huizen uit de jaren vijftig of zestig. Dan spreek je echt niet over energieneutraal. Veel van deze huizen moeten nog een grondige renovatie ondergaan. Juist diegenen met het laagst besteedbare inkomen worden nog te vaak met hoge energielasten geconfronteerd.

Het bestaand bezit vraagt hierdoor om meer aandacht! De PvdA Beesel-Reuver is voorstander van het plan Molenveld-Zuid, doch dit mag niet ten koste gaan van renovaties die nog moeten worden doorgevoerd.

Je mag als woningcoöperatie weliswaar 4% huurverhoging doorvoeren, maar je bent het niet verplicht. Krijgt WoonGoed 2-Duizend anders haar huishoudboekje niet op orde? Heeft onze woningcoöperatie geen buffer opgebouwd? Alle coöperaties kregen uit Den Haag immers de verhuurderheffing opgelegd en dat zou dus geen argument hoeven te zijn.

Dat het anders kan bewijzen diverse andere coöperaties, zoals bijvoorbeeld Wonen Limburg. Zij besloten voor alle huurders 1% minder huurverhoging door te voeren dan maximaal is toegestaan.

Ik hoop dat WoonGoed 2-Duizend dit voorbeeld in de komende jaren gaat volgen en daarmee haar sociale gezicht laat zien.

 

Annie van der Velden

Annie van der Velden

Prins Bernhardlaan 28, 5953 EB Reuver Tel: 077-4745947 Beroep ouders: schoenmaker/productiemedewerker, kindermeisje/kamermeisje en huisvrouw Wordt blij van: iets betekenen voor de medemens, de natuur, onze huisdieren, kunst en cultuur In de politiek door: “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” (Dalai Lama) Morgen invoeren: educatief en

Meer over Annie van der Velden