Door Annie van der Velden op 18 februari 2014

Kapitaalvernietiging en vernieling van natuur

Tijdens de Raadsvergadering van 17 februari 2014 werd door het VLP, de VVD en het CDA besloten om de beuken langs de Kesselseweg vanaf de Spiekerweg tot aan het veer te kappen. De PvdA deed een ultieme poging om de beuken te behouden. Wij waren voorstander van een Boom Effect Analyse. Een BEA is een gestandaardiseerde beoordeling die alle mogelijke effecten van de aanleg van het beoogde recreatieve fietspad op het duurzaam voorbestaan van de bomen in beeld brengt. De Beeselse Lijst ondersteunde ons hierin, maar jammer genoeg waren we in de minderheid. Verder wilden we geregeld hebben dat er jaarlijks een VTA (Visual Tree Assessment) en regelmatig onderhoud, met het oog op de zorgplicht, zou plaatsvinden.

Het VLP gooide het op de esthetiek. Zij willen een homogene laan. Zijn die er dan in Nederland, vraag ik me dan af. Wat de esthetiek betreft zou ik het VLP willen aanraden in gesprek te gaan met kunstschilders, grafici en fotografen. Van hen kan het VLP nog heel veel leren.

De VVD kwam met het argument veiligheid. Ook wij als PvdA maken ons sterk voor veiligheid. Al eerder drong de PvdA tijdens de commissievergadering er bij de wethouder op aan om één boom zo snel mogelijk te vellen. Uit het rapport van september 2013 van boomtechnisch adviseur John van Veghel was immers gebleken dat één beuk acuut gevaar opleverde voor zijn directe omgeving. Inmiddels weten wij dat de gemeente pas ruim vier maanden later overging tot kap. Dit zegt toch iets over daadkracht.

Op maandagavond 17 februari jongstleden koos de gemeente voor kapitaalvernietiging en vernieling van een biotoop. Om een beeld te schetsen: bij discussies over het klimaat en de vernieling van de natuur kijken we steevast naar gebieden zoals het regenwoud van de Amazone. De longen van onze aarde worden vernield, maar dichterbij huis wordt hier helaas geheel aan voorbij gegaan. Je hebt tweehonderd 14-jarige bomen nodig om evenveel zuurstof aan te maken als één 100-jarige boom of anders gezegd: je kan met één 100-jarige boom evenveel CO² verwerken als met alle bomen tezamen in een kleine straat. Dit is een wetenschappelijk gegeven. Dus gemeente Beesel u weet nu wat u te doen staat: er moeten ter compensatie heel veel nieuwe bomen op dit traject worden aangeplant en dat wordt een dure zaak. In de Raadsvergadering werd immers verzocht bij nieuwe aanplant bomen te kiezen met een behoorlijke stamomvang. En dan hebben we het nog niet over de hoge kosten die verbeteringen aan de bodem met zich meebrengen. Wij willen toch niet het risico lopen dat wij straks opgezadeld worden met eenzelfde (financieel) fiasco zoals langs de A73.

Het had allemaal slimmer en goedkoper gekund door de huidige bomen te handhaven en waar nodig aan te vullen met nieuwe bomen, zoals door de PvdA eerder voorgesteld werd.

We moeten helaas constateren dat door het huidige gebrek aan kennis of besef bij de beslissingnemers Beesel straks diep in haar buidel moet tasten. Het is een zwarte bladzijde in het “groene” boekje van de gemeente Beesel en ik zeg dit niet uitsluitend vanwege mijn passie voor de natuur.

De PvdA leed gisteravond een nederlaag, maar de grootste verliezers zijn toch de flora en fauna en iedereen die gebaat is bij een goede luchtkwaliteit.

De PvdA hoopt vurig dat er de komende tijd meer aandacht en respect voor onze bomen zal zijn dan tot nu toe het geval is.

 

Annie van der Velden

Annie van der Velden

Prins Bernhardlaan 28, 5953 EB Reuver Tel: 077-4745947 Beroep ouders: schoenmaker/productiemedewerker, kindermeisje/kamermeisje en huisvrouw Wordt blij van: iets betekenen voor de medemens, de natuur, onze huisdieren, kunst en cultuur In de politiek door: “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” (Dalai Lama) Morgen invoeren: educatief en

Meer over Annie van der Velden