Door Annie van der Velden op 10 maart 2014

Keuzes maken

Gelukkig leven wij in een democratie en kunt u als inwoner van de gemeente Beesel op 19 maart aanstaande naar de stembus en mee beslissen over de gang van zaken binnen uw eigen gemeente. Er valt wel degelijk iets te kiezen.

Neem bijvoorbeeld Olympia’s Tour. Hoe mooi dit evenement voor sommigen ook moge zijn, wij als PvdA Beesel-Reuver denken hier toch iets genuanceerder over. Wethouder Jan Smolenaars tekende afgelopen jaar een nieuw 3-jarig contract, zodat ook in 2014 en 2015 dit evenement doorgaat. Alles onder het motto “Beesel Bruist”.

Afgelopen jaar stond de gemeente weer garant voor een bedrag van € 40.000,00 voor deelname aan Olympia’s Tour en voor € 5.000,00 voor het NK Jeugdwielrennen. Dit is toch een aanzienlijk bedrag voor één weekend.

Ook wij willen dat “Beesel Bruist” en dat kinderen kunnen sporten. Bewegen is immers gezond! Toch plaatsen wij enkele kanttekeningen bij dit sportieve evenement.

Wat levert het ons als gemeente Beesel daadwerkelijk op?

Wij hoorden namelijk ook geluiden van diverse inwoners en ondernemers die niet gecharmeerd waren en zijn van Olympia’s Tour. Sommige ondernemingen waren afgelopen jaar door Olympia’s Tour zelfs onbereikbaar. Dan spreek je toch over reële overlast en verlies aan inkomsten.

Als PvdA Beesel-Reuver hebben we al eerder gevraagd naar de werkelijke kosten en effecten (spin off) die dit evenement met zich meebrengt. We wachten nog steeds op de uitkomst hiervan.

Sporten is niet voor iedereen vanzelfsprekend, dat zijn wij ons terdege bewust. Denk met name aan ouders die in een uitkeringssituatie verkeren en niet voldoende financiële middelen hebben om hun kinderen te laten sporten. Daar is echter het gemeentelijk minimabeleid voor.

Wij zijn voorstander van het verhogen van de huidige gemeentelijke bijdrage van € 175,00 naar € 250,00 per persoon per jaar bestemd voor deelname aan het verenigingsleven, zodat ieder kind kan deelnemen aan sportactiviteiten.

Dikke banden races en familietochten kan de gemeente bijvoorbeeld ook zelf organiseren in ons buitengebied, zonder tussenkomst van Olympia’s Tour.

Zo kunnen we geld besparen en bezorgen we tal van inwoners en bedrijven minder overlast.

Aan u de keuze. Laat uw stem niet verloren gaan!

 

 

 

 

Annie van der Velden

Annie van der Velden

Prins Bernhardlaan 28, 5953 EB Reuver Tel: 077-4745947 Beroep ouders: schoenmaker/productiemedewerker, kindermeisje/kamermeisje en huisvrouw Wordt blij van: iets betekenen voor de medemens, de natuur, onze huisdieren, kunst en cultuur In de politiek door: “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” (Dalai Lama) Morgen invoeren: educatief en

Meer over Annie van der Velden