Door Annie van der Velden op 14 maart 2014

Kleur bekennen, uw stem telt

De gemeente Beesel krijgt er straks heel veel taken bij, denk bijvoorbeeld aan de ouderenzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt mede bepalen hoe die taken worden ingevuld.

Onze voorouders hebben lang gestreden voor algemeen kiesrecht en u kunt hen eren door te gaan stemmen.  Na de afschaffing van de opkomstplicht in 1970 daalde het aantal stemmers snel. Maar waarom eigenlijk?

Het belang van lokale verkiezingen neemt  toe. Vanaf 2015 komt er nog veel meer op het bord van de gemeente te liggen, zoals op het terrein van de thuiszorg, de jeugdzorg en hulp aan werklozen.

Ook ik heb, als wereldverbeteraar in de dop, mijn allergrootste dromen moeten terugbrengen naar praktische idealen. Maar hier vecht ik dan ook voor de volle 100% voor. Beter één ideaal verwezenlijkt dan überhaupt geen. Laat daarom uw stem alstublieft niet verloren gaan!

De PvdA Beesel-Reuver wil een transparante partij zijn, die zich voor de volle 100% inzet voor alle inwoners van de kernen Beesel-Reuver-Offenbeek.

Mensen die zitten met een hulpvraag en bang zijn anderen tot last te zijn, kunnen hiervoor terecht bij ons Ombudsteam.

Als het aan ons ligt zal:

  • de zorg weer dichter bij de mensen worden gebracht, met minder bureaucratie (maatwerkoplossingen); denk hierbij met name aan wijksteunpunten;
  • het financiële (spaar-)potje waar nog steeds geld in zit voor kunst in de openbare ruimte, ook daadwerkelijk besteed worden aan die kunst in de openbare ruimte;
  • het burgerbos worden gerealiseerd en zullen we meer investeren in groen, zodat we op termijn het predikaat groenste dorp verdienen;
  • er aandacht zijn voor zowel nieuwbouw als duurzame renovatie van woningen;
  • er niet onnodig bezuinigd worden op het verenigingsleven.

Kunst en cultuur dat is toch de slagroom op de taart. Denkt u maar eens aan het Draaksteken, de jaarlijkse fietsparade, schutterijfeesten, concerten van de plaatselijke harmoniegezelschappen en koren, tentoonstellingen van kunstkring Artimosa, literaire matinee’s, het kunstwerk van de Draak op de rotonde of het beeld van de Kleisteker.

Als toeristische gemeente moeten we slim omgaan met groen, in het bijzonder stoppen met het kappen van (monumentale) bomen. Groen is immers het goud van de vrijetijdseconomie.

Ook de PvdA Beesel-Reuver houdt zich in de gemeente Beesel uitsluitend bezig met de lokale politiek, net zoals haar lokale collega het VLP.

We zijn hier niet in Den Haag, maar in Beesel. U als inwoner van de gemeente Beesel hebt meer te kiezen dan ooit.

Mijn oproep aan u is: ga vooral stemmen!

Annie van der Velden

Annie van der Velden

Prins Bernhardlaan 28, 5953 EB Reuver Tel: 077-4745947 Beroep ouders: schoenmaker/productiemedewerker, kindermeisje/kamermeisje en huisvrouw Wordt blij van: iets betekenen voor de medemens, de natuur, onze huisdieren, kunst en cultuur In de politiek door: “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” (Dalai Lama) Morgen invoeren: educatief en

Meer over Annie van der Velden