Door Annie van der Velden op 26 februari 2014

Mantelzorgers zijn onmisbaar, ook in de gemeente Beesel

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving en onmisbaar voor mensen die zorg nodig hebben.

Of het nu gaat om mensen die hun zieke partner of ouders verzorgen of een  oudere behoeftige buur of vriend bijstaan: ze verrichten allemaal onmisbaar werk.

Dit heeft vaak een grote impact op hun eigen leven, zonder dat wij dat direct beseffen. Vrije tijd wordt spaarzamer en de dagelijkse verantwoordelijkheid groter.

De PvdA Beesel-Reuver vindt dan ook dat mantelzorgers binnen onze gemeente de maximale  ondersteuning verdienen die we ze als gemeente kunnen bieden.

Juist nu we de zorg dichterbij mensen, in de eigen gemeente, gaan organiseren en mensen langer thuis kunnen blijven wonen, is dit van essentieel belang.

De gemeente gaat straks om tafel met zorggebruikers en zorgverleners  – het zogenaamde keukentafelgesprek – over de zorg en ondersteuning die mensen thuis nodig hebben.

De mantelzorger vervult hierin een spilfunctie: samen kijken wat kan, samen kijken wat nodig is.

In deze gesprekken wordt expliciet aandacht besteed aan de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger. Niet alleen de patiënt moet centraal staan bij zorg in de buurt, maar ook al die mensen die hem of haar een steuntje in de rug bieden.

Speciale aandacht wordt met name gevraagd voor jonge mantelzorgers. Bij ziekte van ouders nemen kinderen vaak een belangrijke rol in bij de dagelijkse gang van zaken in het huis. Ze doen boodschappen, koken of doen de was. Een kind van zieke ouders wordt snel volwassen maar moet bovenal het recht en de ondersteuning hebben waardoor het ook gewoon kind kan zijn. Iedereen verdient een jeugd waar hij of zij op latere leeftijd met enig plezier op kan terugkijken.

De PvdA Beesel-Reuver zal zich blijven inzetten voor de waardering van onze mantelzorgers.

Wij vinden dat het ondersteunen, belonen en in het zonnetje zetten van mensen die een ander tot hulp zijn, de normaalste zaak van de wereld is.

Annie van der Velden

Annie van der Velden

Prins Bernhardlaan 28, 5953 EB Reuver Tel: 077-4745947 Beroep ouders: schoenmaker/productiemedewerker, kindermeisje/kamermeisje en huisvrouw Wordt blij van: iets betekenen voor de medemens, de natuur, onze huisdieren, kunst en cultuur In de politiek door: “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” (Dalai Lama) Morgen invoeren: educatief en

Meer over Annie van der Velden