Door Bert Holman op 27 februari 2014

Ons programma in een notendop

 

De PvdA standpunten in Beesel bij  de verkiezingen van 19 maart 2014

 • Iedereen moet gelijke kansen hebben. PvdA  wil juist luisteren en iets doen voor de mensen die een minder grote stem in de samenleving hebben

 • Beesel als sociale gemeente wij doen steeds meer een beroep op samenwerking en vrijwilligers in de gemeenschap. Dat is prima, maar mensen zonder sociaal netwerk mogen niet uit de boot vallen. Daar heeft de gemeente een zorgplicht voor en voor die mensen komt de PvdA op. Armoedebestrijding en een nuttige inzet in de maatschappij staat daarbij voorop.
  • Zorg: wij willen dat mensen minder naar instellingen hoeven te gaan en meer in hun eigen omgeving worden opgevangen in wijksteunpunten
  • Bibliotheek: wij pleiten voor een sterke Bieb in Beesel . de Bieb heeft een grote sociale  en educatieve functie in de gemeenschap. Geen verder bezuinigingen maar uitbreiding van de nuttige functies.
  • Verenigingen zijn de bindende factor in de samenleving. Wij willen open staan voor initiatieven zoals het in eigen beheer nemen van exploitatie en onderhoud

 • Beesel als Groene en aantrekkelijke gemeente: bomen en planten zijn de longen van de aarde. Investeren hierin moeten we blijven doen. Groen is ook belangrijk om als toeristische gemeente op de kaart te blijven.
  • Volkstuintjes in de buurt van scholen: de jeugd vanaf het begin bewust en gemotiveerd betrekken bij de natuur
  • Het burgerbos moet er komen. Waar een wil is komt er een bos!

 • Beesel als levendige gemeente Beesel is een kleine zelfstandige gemeente, waar het heel fijn wonen en verblijven is; en dat willen we zo houden.
  • Een mooie en levendige gemeente begint met een goede samenwerking. Binnen de gemeente én regionaal.
  • Punten om aan te pakken zijn dreigende leegstand en aanpak van tekort aan woningen voor alleenstaande jongeren
  • Prettig en comfortabel wonen houdt ook in minder verkeersdrempels en vriendelijkere verkeer remmende maatregelen
  • Werken en participeren voor iedereen die dat kan: wij willen dat de gemeente een voortrekkersrol neemt door mensen bijvoorbeeld nuttige werkervaringsplaatsen aan te bieden in overleg  met plaatselijke bedrijven en organisaties. 

Wat betekent de PvdA voor de burgers in de gemeente Beesel?

 • Primair dat wij met elkaar op een sociale manier samenleven en samenwerken.
 • Wij zullen het verenigingsleven stimuleren en blijven werken aan een prettige en leefbare gemeente
 • Beesel is een financieel gezonde gemeente, de PvdA heeft als doelstelling de kwaliteit van onze gemeenschap te laten stijgen, en daarbij de lokale lastendruk niet te laten toenemen.

Het complete verkiezingsprogramma kunt u vinden elders op deze site.

Bert Holman

Bert Holman

Bussereindseweg 18, 5954 CH Beesel Tel: 077-4748172   06-53757133 Beroep ouders: vader: chef confectiebedrijf, moeder: verkoopster Wordt blij van: elke dag opnieuw de prachtige natuur om mij heen in Beesel In de politiek door: ik wil graag het sociaal bewustzijn van de PvdA ook in de plaatselijke politiek uitdragen Morgen invoeren: de nieuwe taken voor de

Meer over Bert Holman