Door Bert Holman op 22 mei 2014

Oppositie: Wij hopen oprecht dat de visie nog zal komen…

Reactie van PvdA op het coalitie-akkoord:
Voorzitter,

Laten wij maar meteen met de deur in huis vallen:

Alle partijen van de oppositie van de gemeenteraad van  Beesel verwerpen gezamenlijk unaniem het gepresenteerde coalitieakkoord.

Het was niet moeilijk om de oppositiepartijen hierbij op 1 lijn te krijgen, de oppositie in Beesel bestaat immers uit 1 partij met 2 raadszetels van de 15…..

 

Van gewoon anders naar gewoon samen is het motto. Een prachtig motto, wat de PvdA ook wil onderschrijven. Daarom hebben wij gepleit voor een breed raadsprogramma gedeeld door alle 4 partijen in Beesel. Een programma waarbij er ook aandacht zou zijn voor groen, duurzaamheid en de kwetsbare groepen in de samenleving.

Het heeft niet zo mogen zijn, na een zeer kort informatiegesprek besloten VLP, CDA en Beeselse Lijst om samen verder te gaan.

Misschien moet de coalitie het motto maar veranderen in „van gewoon anders naar gewoon een beetje samen en iets minder sociaal….”

 

een paar algemene punten over het akkoord:

1– het is wel erg ontmoedigend als de coalitie constateert dat de grootste uitdaging de komende jaren niet is WAT we moeten gaan doen, maar HOE we iets gaan doen. Dit is nu net het grootste bezwaar dat wij tegen dit akkoord hebben: er staat niets in van welke vorm van visie dan ook!

Het gaat over participatie, en dat is op zich prima. Wij onderschrijven dat.

 

Je moet alleen wel helder zijn in wat je hoe wil gaan bereiken de komende periode. Dit akkoord is redelijk hol geformuleerd. Een beetje kretologie zou ik haast willen zeggen.

In plaats van een programma krijgen we een bestuurlijke agenda zonder te realiseren doelstellingen:

Het schrijven heeft geen concrete doelen, en wij missen de wil en misschien het vermogen om tot echte daadkracht te komen.

Zoals een collega van mij het prachtig formuleerde:

„In plaats van een bruisende stroom van leven en kracht, is het een murmelend beekje van slappe intenties…..”

 

2– waar is de prachtige groene gemeente gebleven? Ik meen mij te herinneren dat Beesel ervoor ging om de groenste gemeente te worden. Hebben we geen ambities meer op dit gebied? Ik ben zeer benieuwd of dat afgesproken burgerbos er nu ooit komt..

 

3– Op het gebied van de decentralisaties staan prachtige zaken over hoe we het gaan aanpakken. De burgers van Beesel zouden haast kunnen gaan concluderen dat het allemaal beter gaat worden.

Dat we alles met minimaal 25% minder geld moeten gaan doen zal echter ook betekenen dat we zaken niet meer kunnen gaan doen. Dat er burgers buiten de zorg-boot kunnen gaan vallen is een echte bedreiging hierbij, waar in het akkoord maar weinig tekst aan gewijd is. Jammer!

Bij problemen zijn mensen echt meer gebaat bij oplossingen.

Wat dreigt is dat wij als gemeente veel gaan doen aan de weg wijzen in plaats van oplossingen genereren. Wij zullen zeer actief gaan volgen of er mensen of groepen tussen wal en schip dreigen te komen.

 

Tot slot nog eens over dat gewoon samen, en de daarbij behorende participatie.

Als je je omgeving, burgers en belangengroeperingen serieus wil betrekken en inschakelen, zul je niet alleen maar moeten luisteren en loslaten. Je zult juist veel actiever iets moeten doen met wat je ophaalt. Dat vergt flexibiliteit, maar vraagt ook vaak om investeringsbereidheid. Verder vraagt dat ook actief en krachtig optreden bij meningsverschillen tussen gemeente en bijvoorbeeld verenigingen. Niet afwachtend, maar proactief!

Wij zullen de prestaties van het college in deze actief gaan volgen.

De burgers van Beesel mogen van de PvdA verwachten dat wij de actieve luis in de pels zijn, ons laten horen, en dat wij het sociale geweten van de gemeente vorm blijven geven.

 

Wij zijn tegen dit akkoord, maar wensen het college veel kracht om de komende jaren door te komen. Het moge duidelijk zijn dat daarvoor meer nodig is. Met name visie en daadkracht.

Wij hopen oprecht dat de visie nog zal komen…

Bert Holman

Bert Holman

Bussereindseweg 18, 5954 CH Beesel Tel: 077-4748172   06-53757133 Beroep ouders: vader: chef confectiebedrijf, moeder: verkoopster Wordt blij van: elke dag opnieuw de prachtige natuur om mij heen in Beesel In de politiek door: ik wil graag het sociaal bewustzijn van de PvdA ook in de plaatselijke politiek uitdragen Morgen invoeren: de nieuwe taken voor de

Meer over Bert Holman