Door Annie van der Velden op 14 november 2014

Petitie behoud bosgebied “De Bercken” aangeboden

De petitie is niet voor niets geweest. Over enige tijd zullen alle ondertekenaars bericht krijgen van het resultaat van hun handtekening. Lees hieronder het verslag van de aanbieding en de toezeggingen die wethouder Smolenaars heeft gedaan. Allereerst wil ik namens alle bezorgde buurtbewoners uit de wijken Oude Baan en Reuversveld en de vrienden van “De Bercken” iedereen hartelijk bedanken die de petitie ondertekend heeft of op andere wijze de actie heeft ondersteund. Het signaal vanuit de overheid is dat wij, de burgers, meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor ons eigen leven. Dat we moeten meedoen en meedenken. Hiermee zijn de eerste stappen gezet.

Op woensdag 12 november jongstleden overhandigde ik, samen met mevrouw Linda Metsemakers, de petitie aan wethouder Jan Smolenaars van de gemeente Beesel. Hierna volgde een zeer constructief gesprek. Wethouder Smolenaars bood ruimschoots de gelegenheid om onze argumenten voor het behoud van beeldbepalende bomen naar voren te brengen. Ze dragen niet alleen bij aan de belevingswaarde van het bos, maar hebben nog veel meer te bieden. Meer specifiek werd aandacht gevraagd voor de milieuaspecten oftewel het belang van volwassen bomen voor de gezondheid van onze inwoners. Bomen dragen bij aan een schonere luchtkwaliteit. De opnamecapaciteit van fijn stof en NO2 door een volwassen boom is vele malen groter dan bij een jong exemplaar. De zorgen met betrekking tot het behoud van het groene besloten karakter rondom zwembad De Bercken werd besproken. Compenserende maatregelen kwamen aan de orde. De kwetsbaarheid van het gebied en het belang van het bewustwordingsproces bij jonge kinderen ten aanzien van de natuur rondom ons heen kwamen eveneens ter sprake.

De wethouder erkende dat er in het verleden fouten zijn gemaakt wat betreft het beheer van dit bosgebied en dat de gemeente nu streeft naar een beter groenbeleid. Het buitengebied is ons kapitaal!

Onze argumenten waren dermate duidelijk en overtuigend dat dit heeft geresulteerd  in het plannen van een vervolgafspraak en de volgende toezeggingen door onze wethouder:

  • ter plekke zal nog eens goed worden bekeken, welke beeldbepalende bomen kunnen worden ontzien van de voorgenomen kap;
  • de wethouder gaat de mogelijkheid onderzoeken of hij de schoolgaande jeugd kan betrekken bij het onderhoud van het bos;
  • bij kap zullen er ook compenserende maatregelen worden getroffen; de wethouder denkt hierbij bijvoorbeeld aan de aanplant van beuken en een inheemse struiklaag.

Nu moeten al deze prachtige voornemens nog worden omgezet in daden.

Het zou fantastisch zijn als de school hierbij betrokken wordt en we dit gebied voor de komende generaties gefaseerd kunnen omvormen tot een prachtig gemengd bos.

Ik ben ervan overtuigd dat de gemeente een beroep kan doen op betrokken inwoners, die hierbij een handje willen helpen. Dat noemen we burgerparticipatie in optima forma of anders gezegd: “We doen het gewoon samen”.

Annie van der Velden en Linda Metsemakers

Annie van der Velden

Annie van der Velden

Prins Bernhardlaan 28, 5953 EB Reuver Tel: 077-4745947 Beroep ouders: schoenmaker/productiemedewerker, kindermeisje/kamermeisje en huisvrouw Wordt blij van: iets betekenen voor de medemens, de natuur, onze huisdieren, kunst en cultuur In de politiek door: “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” (Dalai Lama) Morgen invoeren: educatief en

Meer over Annie van der Velden