Door Annie van der Velden op 10 maart 2014

Stage en solide werkplekken voor jongeren

De door de crisis veroorzaakte jeugdwerkloosheid is de PvdA Beesel-Reuver een doorn in het oog. Nog steeds zijn er veel jongeren die zonder startkwalificatie zitten, maar ook steeds meer jongeren die voorheen wel gemakkelijk een baan vonden, zitten inmiddels thuis. Helaas verruilen jaarlijks grote groepen jongeren de schoolbanken vrijwel direct voor een leven als permanent werkzoekende, ook in onze gemeente. Op termijn gaat hierdoor heel veel talent verloren.

De landelijke PvdA heeft daarom een actieplan gestart om de jeugdwerkloosheid aan te pakken en jongeren weer een perspectief te kunnen bieden.

Als lokale PvdA omarmen wij dit plan en zien ook kansen voor onze jeugd. Zeker nu er een plan voorligt om in een voormalig gresbuizenfabriekspand in Reuver de afdeling techniek van het VMBO van scholengemeenschap Broekhin onder te brengen. Bovenop de plannen voor dit technisch praktijkonderwijs zijn er ook vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige bedrijfsgebouwen op de locatie Molenveld Zuid. Deze kans mogen we niet aan ons voorbij laten gaan, maar voluit benutten.

De voorstellen uit het actieplan komen in hoofdlijnen op het volgende neer:

  • de gemeente krijgt een banencoach die jongeren intensief begeleidt bij het solliciteren, maar ook actief contact zoekt met werkgevers om jongeren aan het werk te krijgen;
  • jongeren met een uitkering ontvangen een jongerenvoucher, waarmee werkgevers die hun een baan aanbieden tot € 2500,00 tegemoetkoming in de salariskosten kunnen krijgen;
  • binnen het betreffende bedrijf maken we afspraken over het behalen van een beroepskwalificatie in samenwerking met een lokale onderwijsinstelling. Zo helpen we deze jongeren op het pad van stage, werk en carrière;
  • daarnaast richt de gemeente een stagefonds op, waaruit stagekosten gedeeltelijk kunnen worden betaald.

Juist in het begin van je loopbaan is het van essentieel belang dat je niet meteen op achterstand komt te staan. Deze voorstellen kunnen voor onze jongeren net dat kleine beetje verschil maken waardoor ze wel een baan krijgen. Zo wil de PvdA Beesel-Reuver de groeiende jeugdwerkloosheid te lijf gaan.

Annie van der Velden

Annie van der Velden

Prins Bernhardlaan 28, 5953 EB Reuver Tel: 077-4745947 Beroep ouders: schoenmaker/productiemedewerker, kindermeisje/kamermeisje en huisvrouw Wordt blij van: iets betekenen voor de medemens, de natuur, onze huisdieren, kunst en cultuur In de politiek door: “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” (Dalai Lama) Morgen invoeren: educatief en

Meer over Annie van der Velden