Door Annie van der Velden op 23 februari 2015

STOP MET BEZUINIGEN OP ONS GEMEENTELIJK GROEN EN INVESTEER IN DUURZAAM GROEN!

De werkzaamheden in bosgebied “De Bercken” zijn bijna afgerond. Helaas hebben alle inspanningen er niet toe geleid een gefaseerde kap (dunning) af te dwingen. Langs deze weg wil ik iedereen, die de petitie heeft ondertekend of op enige andere wijze zijn betrokkenheid heeft getoond, bedanken.Nalatig ofwel achterstallig onderhoud van gemeentewege door de jaren heen  is mede schuldig aan de rigoureuze aanpak van nu, daar is geen twijfel over mogelijk. Volgens de gemeente hebben de Amerikaanse eiken in dit bosgebied de overhand gekregen en zorgen zij voor een bedreiging. Had men eerder maatregelen getroffen, dan was de impact binnen dit gebied niet zo groot geweest en was de natuur ook beter in balans gebleven.De Amerikaanse eik is een exoot. Dat kunnen we niet ontkennen. Onze aardappel is dit echter ook. De aardappel bracht ons gezond en relatief goedkoop voedsel. Maar ook dit gewas heeft zijn minpunten. Tijdens het groeiseizoen van de aardappel wordt, afhankelijk van het weer, door de meeste telers nog steeds elke 7 tot 10 dagen met een gewasbeschermingsmiddel gespoten tegen de aardappelziekte (phytophthora). Dan heb ik het nog niet gehad over de chemische bestrijding van de Coloradokever, die in warme jaren graag snoept van de bladeren van de aardappelplant. Is dit dan goed voor ons milieu? Moeten we de aardappel nu van onze menukaart schrappen?Zo zou je ook de Amerikaanse eik moeten bekijken. Deze boom heeft zowel min- als pluspunten.  Het insectenleven in deze boom is beduidend lager dan dat van de inheemse zomereik bijvoorbeeld, dat is een duidelijk minpunt. Daartegenover staat dat de Amerikaanse eik in de herfst een prachtige rode kleur over het bos werpt en daarmee de belevingswaarde vergroot. Zo zouden we nog wel meer min- en pluspunten kunnen noemen. Het gaat echter om het vinden van een gezonde balans!

Feit is dat bomen tijdens hun leven energie halen uit zonlicht via fotosynthese en dat ze ook het broeikasgas CO2 uit de lucht opnemen en het koolstof verwerken in hun eigen cellen. Een volwassen boom van 50 jaar oud filtert ongeveer één ton aan CO2 uit de lucht. Helaas zijn nu veel van die 50-jarigen in “De Bercken” geveld en gaan ze straks op weg naar de houtindustrie.  De reductie van CO2 in dit gebied is dus sterk afgenomen en dat baart mij zorgen. In de aangrenzende woonwijken neemt het gemotoriseerd verkeer alleen maar toe en daarmee ook de uitstoot van CO2. Om onszelf te verplaatsen gebruiken we heel veel gemotoriseerde voertuigen. Momenteel rijden er in Limburg zo’n 554.000 personenauto’s rond. Per 1000 inwoners zijn dat 493 auto’s. Dat is dus bijna één auto op twee inwoners. Vertaald naar de gemeente Beesel (met ongeveer 14.000,00 inwoners) levert dit ongeveer 6.900 personenauto’s op. Motoren, scooters, bedrijfsauto’s en vrachtauto’s heb ik niet eens meegerekend. Hoe krijgen we dit ooit nog in evenwicht?

Ook de lokale overheid zou CO2-reductie als een serieuze zaak moeten zien, want het gaat immers om het welbevinden van haar inwoners. Bomen zijn dus niet alleen beeldbepalend en geven een plek een eigen karakter, maar dragen ook wezenlijk bij aan de luchtkwaliteit om ons heen. Dit is wetenschappelijk bewezen. De bossen in de gemeente Beesel zijn in wezen onze longen en daar mogen we met z’n allen gerust een beetje zuinig op zijn.

Nu maar hopen dat onze gemeente gaat inzien dat investeren in duurzaam groen ook voor de komende generaties van levensbelang is.  Vol spanning zie ik de nieuwe aanplant van het  geplande bosplantsoen tegemoet.

Investeringen in zonnepanelen, Led-verlichting, spouwmuurisolatie, windenergie en dergelijke zijn goede stappen, maar zonder bewust te investeren in openbaar groen haal je nooit de millenniumdoelstelling voor een duurzaam leefmilieu.

Als PvdA Beesel-Reuver zijn wij ons hiervan terdege bewust.  Het “Burgerbos” is noodzakelijker dan ooit. Wellicht dat de gemeente nu ook de urgentie inziet van compenserende maatregelen.

boom1 boom2 boom3

Annie van der Velden

Annie van der Velden

Prins Bernhardlaan 28, 5953 EB Reuver Tel: 077-4745947 Beroep ouders: schoenmaker/productiemedewerker, kindermeisje/kamermeisje en huisvrouw Wordt blij van: iets betekenen voor de medemens, de natuur, onze huisdieren, kunst en cultuur In de politiek door: “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” (Dalai Lama) Morgen invoeren: educatief en

Meer over Annie van der Velden