Over ons

Partij van de Arbeid
Afd. Beesel-Reuver
Secretariaat: Sint Annastraat 12, 5953 LS  REUVER
Tel. 06-5336 5226
email: beesel-reuver@pvda.nl
Ombudsteam: 06-1857 7267
IBAN: NL84 RABO 0136343392
BIC: RABONL2U

Onze afdeling bestaat uit leden. De leden hebben inspraak in het plaatstelijke beleid. De raadsleden voeren dat beleid uit. De fractie-ondersteuners ondersteunen de raadsleden.
Er zijn (twee)maandelijkse afdelingsbijeenkomsten in zalencentrum “De Schakel”.