2. Beesel is een groene en aantrekkelijke gemeente

 

 • Beesel als groene en aantrekkelijke gemeenteWij staan voor een groene gemeente. Bomen en planten zijn de longen van de aarde en daarom, ook in Beesel, van levensbelang. Groen verrijkt  in meerdere opzichten: het bevordert een gezonde leefomgeving, sociale contacten en het gevoel van veiligheid. Het stimuleert en faciliteert beweging en ontspanning. Daarnaast heeft groen ook een economische waarde, want door een aantrekkelijke, groene omgeving stijgt de waarde van huizen en van de gemeente als toeristische plek.

  De PvdA heeft al verschillende initiatieven genomen om het groen in de gemeente Beesel te behouden dan wel uit te breiden, waaronder het 1000-bomenplan en de strijd tegen het kappen van bomen (monumentale bomenlijst). Ook voor de komende raadsperiode hebben we ons doelen gesteld:

  Duurzaam groen
  Wij zijn voorstander van duurzaam groen, zowel binnen als buiten de wijk. Groen is mooi en maakt een buurt en/of gemeente aantrekkelijker om te leven, te wonen en te recreëren. De natuur kan een prachtige bijdrage leveren aan de omgeving.  Het zorgt voor een goede luchtkwaliteit en een mooie, veilige en vertrouwde uitstraling. Als recreatiegemeente willen wij investeren in groen, want groen is immers het goud van de vrijetijdseconomie. Ook zijn we voorstander van duurzame aanplant van bomen bij doorgaande wegen en in de wijk.  Dus géén ‘uit de kluiten gewassen’ decoratiegroen dat na 5 à 6 jaar weer moet wijken.

   

  Wij willen buurtbewoners meer betrekken bij de aanleg van (speel)groen in de wijk en bij de aanleg van parken. Verder vinden wij dat er een bewustwordingsproces op gang moet komen over het belang van groen. Jong geleerd is oud gedaan. Volkstuintjes bij of in de buurt van basisscholen zijn een mooi begin!


  Burgerbos
  Al geruime tijd zijn wij bezig om een burgerbos te realiseren in de gemeente Beesel. Dat is een bos waarin iedereen een boom mag planten, bijvoorbeeld als symbool voor een bijzondere gelegenheid. Het is een stuk groen van en voor alle inwoners van de gemeente, dat ook vormgegeven en onderhouden wordt door Beeselnaren. Een burgerbos sluit (in onze ogen) aan bij wat wij willen in de gemeente Beesel: sociaal, groen en levendig.
  Ons doel is om in 2018 een heel mooi burgerbos te hebben. En waar een wil is, komt er een bos!