3. Beesel is een levendige gemeente

Beesel als levendige gemeente

Wat is er nou mooier dan in een gemeente wonen of verblijven waar het goed toeven is? Waar mensen met plezier en op een gezonde manier kunnen wonen, waar ruimte is voor ideeën en initiatieven, voor kunst en waar duurzaam gedacht en gehandeld wordt. Beesel is een kleine zelfstandige gemeente. Dat willen we graag zo houden en daarom is op sommige punten samenwerking heel belangrijk. Samenwerking met andere gemeenten en/of deelname aan samenwerkingsverbanden biedt in de eerste plaats eenheid van beleid in een breder verband. In de tweede plaats is deze samenwerking kosteneffectief. Een sterk beleid gaat lang mee en is gericht op de toekomst.

Een mooie en levendige gemeente begint met een goede samenwerking. Binnen de gemeente èn regionaal.

Wonen en leven Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee mag doen en een plek mag hebben in de gemeente Beesel. Dat betekent dat er ook letterlijk woonruimte is voor iedereen. Wij zijn bijvoorbeeld blij met de ontwikkeling van Molenveld Zuid. De PvdA vindt echter dat de naamgeving ‘Molenveld Zuid’ beter kan. Deze naam verwijst immers naar het voormalige industrieterrein en daar willen we juist van af. De mogelijkheid om mee te denken over een passende naam, zoals bij de naamgeving van het nieuwe gezondheidscentrum ‘Pro Vita’,  vinden wij een goede zaak.

Er is momenteel  een tekort aan woningen voor (alleenstaande) jongeren in de gemeente Beesel. Dit willen we de komende vier jaar aanpakken door te kijken of we bestaande huizen laagdrempelig kunnen aanbieden aan jongeren en starters. Wij willen ook kwalitatief zo goed mogelijke tijdelijke oplossingen voor de korte termijn. Denk aan de leegstand. Leegstand is een grote doorn in het oog als het gaat om leefbaarheid en (gevoel van) veiligheid. Ook in de gemeente Beesel lopen een aantal panden leeg. Wij willen hier constructief mee omgaan en bijvoorbeeld (startende) ondernemers de kans geven om hier op een innovatieve en creatieve manier gebruik van te maken en vorm aan te geven.

Wij willen daarnaast dat iedereen die in onze gemeente woont prettig kan leven. Dat is deels een verantwoordelijkheid voor iedereen invidueel, deels kan de gemeente daarin een faciliterende rol spelen. Bij de aanleg van de verkeersdrempels op de Heerstraat en de Kesselseweg bijvoorbeeld is er onvoldoende rekening gehouden met de invloed op het wooncomfort van omwonenden. Wij willen, nu de verkeersdrempels weer verwijderd zijn, zo gauw mogelijk andere verkeersremmende maatregelen treffen die hetzelfde verkeersveilige effect hebben zonder dat ze overlast voor omwonenden met zich meebrengen.

In het kader van duurzaamheid willen we dat er goed gekeken wordt naar duurzame alternatieve energiebronnen. Molenveld Zuid moet hèt voorbeeld worden van een duurzame wijk: een wijk die gebruik maakt van alternatieve energiebronnen en waar in de materiaalkeuze tijdens de bouw gekozen wordt vanuit het cradle to cradle principe. De gemeente moet verkwisten van grondstoffen tegengaan door een bewust inkoop- èn inzamelingsbeleid.

Maar uiteraard zijn er ook veel bestaande wijken. Wij willen niet slopen en opnieuw bouwen, maar behouden wat we hebben en duurzaam renoveren.

Werken Het concept ‘werken’ verandert op dit moment: er starten meer ZZP-ers en kleinschalige bedrijven dan ooit. Tegelijkertijd is dit een interessante en een moeilijke ontwikkeling. Veel ZZP-ers die, vaak vanuit de WW gestart zijn, redden het niet. Gevolg is dat deze mensen in de bijstand terecht komen. Wij willen dat de gemeente een open en actieve houding heeft ten opzichte van deze ontwikkelingen. Stimuleren van kansen kan door middel van bijvoorbeeld (stage)plekken voor mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen dat de gemeente hier een voortrekkersrol in aanneemt door mensen bijvoorbeeld een werkervaringsplek aan te bieden en hierover in overleg  gaat met plaatselijke bedrijven en organisaties.

Volksgezondheid Wij zijn trots op de ontwikkelingen rondom het gezondheidscentrum Pro Vita. Er is een mooie samenwerking met het VieCuri centrum in Venlo. Wij willen het gesprek nogmaals aangaan met het Laurentius ziekenhuis in Roermond, zodat er een nog bredere regionale samenwerking is op het gebied van gezondheid.

Sport is een belangrijk onderdeel van volksgezondheid. Wij vinden goede sportaccommodaties belangrijk. Wij willen dat er op verschillende plekken in de gemeente gesport kan worden door jong en oud, dicht bij de kern waar hij of zij woont. Wij doen er alles aan om dit te blijven faciliteren.

Kunst en cultuur Wij vinden kunst belangrijk. Omdat kunst kan verbazen, kan ontroeren, tot denken kan aanzetten of gewoon mooi kan zijn. En dat ook nog eens op een ongevaarlijke manier. Het is de slagroom op de taart van het leven. Die bijzondere positie die kunst en cultuur heeft, willen we blijven beschermen. Wij willen de ruimte bieden aan de vele verenigingen, stichtingen en organisaties die in de gemeente actief zijn op het gebied van kunst en cultuur en hierin blijven investeren.