Door Annie van der Velden op 16 oktober 2013

Bomen mogen niet wijken voor fietspad

Het college heeft plannen om Drakenrijk en het Maasveer via een fietspad aan elkaar te verbinden. Het College B&W schrijft vervolgens over de Beukenbomen aan de Kesselseweg: “Tengevolge van uitval en ziekte van het huidige  bestand wordt een herplant van het geheel van de bomen in de planvorming  overwogen.”

Hieronder leest u de reactie van onze PvdA-fractie

Voorbereidingskrediet doortrekking (recreatieve) fietsverbinding tot aan het veerpont

De PvdA is verheugd dat op haar verzoek de navolgende passage uit het Raadsvoorstel van 30 september jl. werd geschrapt: “Het bomenbeleidsplan van onze gemeente van april 2013 geeft aan dat het Maasdal zijn karakteristieke openheid moet behouden. Alleen wegen met een belangrijke functie kunnen worden geaccentueerd met  boombeplanting. Dit is het geval voor de Kesselseweg. Tengevolge van uitval en ziekte van het huidige bestand wordt een herplant van het geheel van de bomen in de planvorming overwogen”.

Met name deze laatste zinsnede is uiterst suggestief en baarde dan ook zorgen voor de toekomst. Men wil in een vroeg stadium geen onomkeerbare zaken doen, daarvan zijn zich ook de andere Raadsfracties terdege bewust. Ook onze burgemeester en de wethouder hadden begrip voor dit standpunt.

Tijdens de commissievergadering van 4 september jl. heeft de PvdA nog eens gewezen op het onderzoeksrapport van bureau Taken adviseurs en ingenieurs van 13 april 2013, waarin geconcludeerd wordt dat de laan aan de Kesselseweg uit cultuurhistorisch oogpunt zeer passend is en goed in stand dient te worden gehouden. Verder is op verzoek van de PvdA tijdens de commissievergadering aan alle aanwezigen het VTA-rapport (Visual Tree Assessment), dat op 1 september jl. is uitgebracht door de heer John van Veghel, erkend Boom Technisch Adviseur, uitgereikt. De bevindingen uit dit rapport en de aanbevelingen zijn veelzeggend en stemmen zeker tot nadenken.

Groen is immers het goud van de vrijetijdseconomie en daar zou de gemeente Beesel zich meer bewust van moeten zijn!

Annie van der Velden

Annie van der Velden

Prins Bernhardlaan 28, 5953 EB Reuver Tel: 077-4745947 Beroep ouders: schoenmaker/productiemedewerker, kindermeisje/kamermeisje en huisvrouw Wordt blij van: iets betekenen voor de medemens, de natuur, onze huisdieren, kunst en cultuur In de politiek door: “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” (Dalai Lama) Morgen invoeren: educatief en

Meer over Annie van der Velden