Door Annie van der Velden op 9 maart 2015

VERGANE GLORIE

  VERGANE GLORIE – DE BEELDBEPALENDE GROENE SKYLINE VAN BEESEL HEEFT EEN ONOMKEERBARE GEDAANTEVERWISSELING ONDERGAAN

Met pijn in mijn hart zag ik de foto van de gekapte bomen bij het veer aan de Kesselseweg, behorende bij het artikel “Als een boom kon praten …”, geplaatst in ’t Gazetje van woensdag 4 maart 2015.

Op 21 februari jongstleden – tijdens een van mijn vele wandelingen – liep ik door het Maasdal en zag in de verte de beuken langs de Kesselseweg. Er bekroop mij een zeer somber gevoel en ik moest terugdenken aan de besluitvormende raadsvergadering van 17 februari 2014, waarin de fracties van het VLP, de VVD en het CDA besloten om de beuken langs de Kesselseweg te laten kappen. Doorslaggevende factor hierbij was mijns inziens niet de gezondheidstoestand of eventuele gevaarzetting van de beuken, maar de ambitie om een recreatief fietspad aan te leggen vanaf de Roozendaelseweg tot aan de veerstoep langs de Kesselseweg. Ook de BDU-subsidie speelde een rol. De Brede Doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer is een financiële bijdrage die de provincie jaarlijks ontvangt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de uitvoering van het verkeer- en vervoerbeleid op lokaal en regionaal niveau. Tevens moest een opstelstrook gerealiseerd worden voor het gemotoriseerd verkeer in de richting van de veerstoep. Dit laatste werd door de PvdA-fractie in verband met de verkeersveiligheid ook als zodanig erkend.

Voorstellen van de PvdA-fractie om de beuken te behouden en de wortels van de bomen in tact te houden door het toepassen van zwevende elementen (in de vorm van perforoosters of stelconplaten) werden helaas in de wind geslagen.

In de commissievergadering van 4 september 2014 heb ik diverse vragen gesteld aan de portefeuillehouder met betrekking tot de voorgenomen aanleg van het (recreatieve) fietspad en nogmaals het VTA-rapport van de heer J. van Veghel (Boom Technisch Adviseur) onder de aandacht gebracht. Om de vragen goed te kunnen beantwoorden werd van gemeentewege schriftelijk medegedeeld dat  een contra-expertise op het bomenonderzoek wenselijk was. Deze contra-expertise is nimmer uitgevoerd. De wethouder erkende dat het onderzoek van de heer Van Veghel correct was maar dat de gemeente andere conclusies trok.

Nog steeds zijn veel mensen niet voldoende doordrongen van de importantie van volwassen (oude) bomen voor mens en natuur. De verandering van ons klimaat is gaande. Niemand die dat nog kan ontkennen. In de toekomst verwacht men meer hittegolven en zwaardere regenbuien. Groen in openbare ruimte en parken, laanbomen, groene daken en gevels verlaagt de temperatuur effectief en houdt water vast, zuivert lucht en biedt tevens een habitat voor diersoorten. Op een zonnige dag koelt een boom door evapotranspiratie met een vermogen van 20-30 kW, het vermogen van meer dan tien airco’s. Daarnaast verkoelt vegetatie ook passief, door beschaduwing van oppervlakken. Iedere fietser of wandelaar kan dit tijdens warme zonnige dagen beamen.

Ik was dan ook zeer verheugd over de inhoud van het eerder aangehaalde artikel “Als een boom kon praten…”, geschreven door Femke Wilbers. Gelukkig zijn er ook nog steeds mensen met een gezond verstand, die zich verdiepen in deze materie. De hamvraag die Femke in haar artikel stelde: “waardoor is een aantal bomen nu ziek, terwijl ze tientallen jaren weer en wind hebben doorstaan?” stelde ik al eerder aan de orde maar bleef onbeantwoord. Na menige voorjaars- en herfststorm maakte ik een inspectietochtje  door de gemeentelijke bossen en kruiste hierbij vaak de beuken langs de Kesselseweg. Fier hadden deze groene monumenten de woelige weersomstandigheden doorstaan en dat was voor mij de bevestiging dat ze nog jaren te gaan hadden.

Tijdens mijn wandeling op 21 februari 2015 heb ik de “vergane glorie” nog even voor het nageslacht fotografisch vastgelegd. U treft enkele foto’s bij dit artikel aan.

Laten we hopen dat de gemeente snel met de heraanplant begint, al zal het enkele decennia  duren alvorens we weer over “glorie” kunnen spreken.

beuken-kesselseweg2   beuken-kesselseweg3    beuken-kesselseweg1

 

Annie van der Velden

Annie van der Velden

Prins Bernhardlaan 28, 5953 EB Reuver Tel: 077-4745947 Beroep ouders: schoenmaker/productiemedewerker, kindermeisje/kamermeisje en huisvrouw Wordt blij van: iets betekenen voor de medemens, de natuur, onze huisdieren, kunst en cultuur In de politiek door: “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” (Dalai Lama) Morgen invoeren: educatief en

Meer over Annie van der Velden