Door Annie van der Velden op 9 februari 2014

Gevaarzetting door vallende takken

Op vrijdag 7 februari jongstleden waaide het behoorlijk in ons mooie Windjbuujelriek. Toen ik ’s middags in het centrum liep om enkele boodschappen te doen, zag ik dat onze monumentale  plataan voor ’t Aad Raodhoes kennelijk “in de rui” was. Er lagen namelijk enkele takken van deze majestueuze boom op de bestrating. Onmiddellijk schoot de volgende vraag door mijn hoofd: hoe zou het de beuken langs de Kesselseweg vergaan daar in het open veld? De wind heeft daar immers nog meer vrij spel dan in de beschutte dorpskern. Volgens de gemeente zijn de beuken een gevaar voor hun omgeving en is kappen noodzakelijk. Dat wilde ik toch wel even controleren. De volgende dag, zaterdag 8 februari jongstleden, stond er nog steeds een straf windje. Later die middag was het dus tijd voor een inspectie van de beuken langs de Kesselseweg. Hier en daar lag een enkele twijg in de berm, maar zeker niet dikker dan de takken van onze prachtige plataan. De beuken langs de Kesselseweg hadden wederom hun veerkracht bewezen.

Levert de monumentale plataan dan geen gevaar op voor zijn omgeving? Hij staat immers midden in het centrum van Reuver met winkelend publiek en veel verkeersbewegingen.

God behoede deze beeldbepalende boom voor “tornado’s” en ander onheil. Denkt u hem zich maar eens weg. Welk beeld verschijnt er dan op uw netvlies?

Dit geldt ook voor de beuken langs de Kesselseweg, met name de oudere exemplaren die zeer beeldbepalend zijn.

Waar wordt de toerist gelukkiger van: een fietspad of een mooie omgeving? Ik zou het antwoord wel weten.

Waar tref je het nest van een specht aan? Antwoord: als broedplaats verkiest de soort meestal een zelfgehakt hol in een oude loofboom. Bij jonge aanplant gaat dit echt niet lukken.

Investeringen in groen renderen! Dit betekent dat je duurzaam moet omgaan met groen in de openbare ruimte en niet angstvallig moet doorslaan in: wat als er een tak uit een boom valt. Indien de gemeente haar groenbeheer goed op orde heeft door zorgvuldig onderhoud en controle hoeft zij namelijk niets te vrezen.

Iedere willekeurige boom in Nederland kan getroffen worden door blikseminslag of storm. Dit weerhoudt ons er echter gelukkig niet van om bomen aan te planten en beeldbepalende bomen te beschermen in ons land.

Hopelijk neemt onze gemeente geen overhaaste beslissing en kiest zij voor duurzaamheid. Hier zijn onze inwoners, de recreanten en de flora en fauna het meest bij gebaat.

 

Annie van der Velden

Annie van der Velden

Prins Bernhardlaan 28, 5953 EB Reuver Tel: 077-4745947 Beroep ouders: schoenmaker/productiemedewerker, kindermeisje/kamermeisje en huisvrouw Wordt blij van: iets betekenen voor de medemens, de natuur, onze huisdieren, kunst en cultuur In de politiek door: “If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito.” (Dalai Lama) Morgen invoeren: educatief en

Meer over Annie van der Velden